Prediction of the peak velocity of blasting vibration based on various models at Ninh Dan quarry, Thanh Ba district, Phu Tho province

 • Affiliations:

  1 Faculty of Mining, Hanoi University of Mining and Geology, Vietnam
  2 PhD Candidate Surface Mining Department, Hanoi University of Mining and Geology, Vietnam

 • *Corresponding:
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Received: 5th-Apr-2020
 • Revised: 13th-July-2020
 • Accepted: 31st-Aug-2020
 • Online: 31st-Aug-2020
Pages: 102 - 109
Views: 2250
Downloads: 1074
Rating: 5.0, Total rating: 106
Yours rating

Abstract:

In mining industry, blasting operation is effective method to fragment rocks, supporting for the next operations in surface mines such as loading, and hauling works. However, blasting operation also impacts adversely on buildings and the surrounding environment, in which the vibration wave is one of the most severe impacts. Therefore, the implementation of the forecasting models of vibration speed contributes significantly to guarantee the safety of buildings located within the impact areas of the vibration wave. This paper employs the monitoring results of blasting activity at the Ninh Dan limestone quarry situated in Thanh Ba district, Phu Tho province, to develop different forecasting models that determine the effects of the ground vibration speed in the surrounding buildings. The results show that the models USBM and Ambraseys Hendron having more accuvate prediction than other models.

How to Cite
Nguyen, A.Dinh, Tran, H.Quang, Tran, B.Dinh and Soukhanouvong, P. 2020. Prediction of the peak velocity of blasting vibration based on various models at Ninh Dan quarry, Thanh Ba district, Phu Tho province (in Vietnamese). Journal of Mining and Earth Sciences. 61, 4 (Aug, 2020), 102-109. DOI:https://doi.org/10.46326/JMES.2020.61(4).11.
References

An toàn trong sản xuất, thử nghiệm, nghiệm thu, bảo quản, vận chuyển, sử dụng, tiêu hủy vật liệu nổ công nghiệp và bảo quản tiền chất thuốc nổ- QCVN 01:2019/BCT.

Dehghani, H., (2011). Development of a model to predict peak particle velocity in a blasting operation. International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences 48, 51-58.

Drukovanui, M. F., (1973). Methods for controlling the explosion in quarries. Publisher. Moscow, Russian.

Ganaponxki, M. I., Paron, B. L., Belin, V. A., Pukop V. V., Xivenkop M. A., (2007). Methods of blasting. Special blasting operations, MGGU. Moscow, Russian.

Khandelwal, M. and Singh, T. N., (2007). Evaluation of blast-induced ground vibration predictors. Soil Dynamics and Earthquake Engineering 27(2), 116-125.

Khandelwal, M. and Singh, T. N., (2009). Prediction of blast-induced ground vibration using artificial neural network. International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences 46(7), 1214-1222.

Kutuzov, B. N, (1992). Blasting of rock. Moscow university of mining. Publisher. Moscow, Russian.

Nguyễn Đình An, Trần Quang Hiếu, Trần Khắc Hùng (2011). Một số phương pháp xác định vận tốc dao động cực đại gây ra bởi chấn động nổ mìn trong khai thác mỏ lộ thiên. Tuyển tập báo cáo Hội nghị khoa học kỹ thuật mỏ toàn Quốc lần thứ 22.

Nhữ Văn Bách (cb) (2015). Công nghệ khoan - nổ mìn hiện đại với lỗ khoan đường kính lớn áp dụng cho các mỏ khai thác đá vật liệu xây dựng Việt Nam. Nhà xuất bản khoa học tự nhiên và công nghệ. 2015.

Nhữ Văn Bách (2013). Nghiên cứu hoàn thiện công nghệ khoan - nổ mìn lỗ khoan đường kính lớn áp dụng cho mỏ đá lộ thiên gần khu vực dân cư ở Việt Nam. Đề tài cấp nhà nước, mã số ĐT.01-11/ĐMCNK. Hà Nội. 2013.

Nhữ Văn Bách, Bùi Xuân Nam, Nguyễn Đình An, Trần Khắc Hùng (2012). Phương pháp xác định tốc độ dao động của nền đất khi nổ mìn vi sai phi điện.  Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Mỏ - Địa chất 38.

Nhu Van Bach, Le Van Quyen, Nguyen Dinh An, (2006). Methods for increasing effect and minimizing impacts of ground vibrations when blasting at the Nui Beo surface coal mine. Project between Hanoi University of Mining and Geology and Nui Beo surface coal mine.

Stig O Olofsson, (1997). Applied explesive technology for construction and mining, Publisher Applex P.O. Box 71 S-640, Sweeden.

Xadopski, M. A., (2004). The mechanical action of air shock waves of explosion according to experimental studies. Publisher. Moscow, Russian.