Definition of amount explosive per blast for spillway at the Nui Mot lake - Binh Dinh province

 • Affiliations:

  1 Faculty of Mining, Hanoi University of Mining and Geology, Vietnam
  2 Vietnam National Association of Blasting Engineering, Vietnam
  3 Ph. D. student of Faculty of Mining, Hanoi University of Mining and Geology, Vietnam

 • *Corresponding:
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Received: 8th-Sept-2020
 • Revised: 22nd-Sept-2020
 • Accepted: 10th-Oct-2020
 • Online: 15th-Oct-2020
Pages: 117 - 124
Views: 1621
Downloads: 908
Rating: 5.0, Total rating: 90
Yours rating

Abstract:

Blasting is still the most popular and effective method of breaking rocks and it is widely used in mining, leveling, and building demolition. In blasting process carried out in surface mines, a series of bad impacts on environment are generated such as ground vibration, air blast, flying rock, dust and poisonous gases. The contents of the article present the method for determining the explosive amount per blast and minimizing the bad impacts caused by blasting at the spillway No.2 near the spillway No.1 at Nui Mot lake - Binh Dinh province.

How to Cite
Nguyen, A.Dinh, Nhu, B.Van, Tran, B.Dinh, Pham, H.Van and Nguyen, T.Anh 2020. Definition of amount explosive per blast for spillway at the Nui Mot lake - Binh Dinh province (in Vietnamese). Journal of Mining and Earth Sciences. 61, 5 (Oct, 2020), 117-124. DOI:https://doi.org/10.46326/JMES.KTLT2020.10.
References

Bộ Công thương, (2019). Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia vê an toàn trong sản xuất, thử nghiệm, nghiệm thu, bảo quản, vận chuyển, sử dụng, tiêu hủy vật liệu nổ công nghiệp và bảo quản tiền chất thuốc nổ- QCVN 01:2019/BCT.

Kutuzov B.N., (1992). Phá vỡ đất đá bằng nổ mìn. NXB Đại học Mỏ Matxcơva (tiếng Nga).

Lê Văn Quyển, (2000). Mối quan hệ giữa sơ đồ vi sai và thời gian vi sai khi nổ mìn bằng hệ thống truyền tín hiệu nổ phi điện. Tạp chí Công nghiệp mỏ, số 5.

Nguyễn Đình An, Nhữ Văn Bách, Trần Quang Hiếu, Nhữ Văn Phúc, (2010). Nghiên cứu các giải pháp nâng cao hiệu quả và giảm những tác động có hại đến môi trường khi nổ mìn ở mỏ đá vôi Văn Xá thuộc Công ty HH xi măng LUKS (Việt Nam). Báo cáo Hội nghị Khoa học kỹ thuật mỏ lần thứ 19, Trường ĐH Mỏ - Địa chất, Tr. 3-9.

Nhữ Văn Bách, (2008). Nâng cao hiệu quả phá vỡ đất đá bằng nổ mìn trong khai thác mỏ. Nhà xuất bản Giao thông vận tải, Hà Nội.

Nhữ Văn Bách và nnk, (2013). Nghiên cứu hoàn thiện công nghệ khoan - nổ mìn lỗ khoan đường kính lớn áp dụng cho mỏ đá lộ thiên gần khu vực dân cư ở Việt Nam. Đề tài cấp nhà nước, mã số ĐT.01-11/ĐMCNK. Hà Nội.

Nhữ Văn Bách và nnk, (2015). Công nghệ khoan - nổ mìn hiện đại với lỗ khoan đường kính lớn áp dụng cho các mỏ khai thác đá vật liệu xây dựng Việt Nam. Nhà xuất bản khoa học tự nhiên và công nghệ, Hà Nội.