Advanced Mining Geomatic Technologies Serving Open-Pit Mining Operation in Vietnam

 • Affiliations:

  1 Faculty of Geomatics and Land Administration, Hanoi University of Mining and Geology, Vietnam
  2 Vietnam Association of Mining Science and Technology

 • *Corresponding:
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Received: 12th-Aug-2020
 • Revised: 16th-Sept-2020
 • Accepted: 10th-Oct-2020
 • Online: 15th-Oct-2020
Pages: 125 - 133
Views: 2179
Downloads: 903
Rating: 5.0, Total rating: 89
Yours rating

Abstract:

Along with the development of open-pit mining operation, mining geomatic engineering have been on the go for years playing an important role in periods of designing, building, operating, closing and environmental monitoring. The application of modern geomatic technologies has been improving the efficiency of the management and operations in open-pit mines, reducing time, effort and safety. The article presents an overview of achievements in the application of modern geomatic technologies to the development of Vietnam's open-pit mining industry.

How to Cite
Nguyen, L.Quoc, Vo, D.Ngoc and Vo, M.Chi 2020. Advanced Mining Geomatic Technologies Serving Open-Pit Mining Operation in Vietnam (in Vietnamese). Journal of Mining and Earth Sciences. 61, 5 (Oct, 2020), 125-133. DOI:https://doi.org/10.46326/JMES.KTLT2020.11.
References

Bui, X.-N., Choi, Y., Atrushkevich, V., Nguyen, H., Tran, Q.-H., Long, N. Q. và Hoang, H.-T., (2020). Prediction of Blast-Induced Ground Vibration Intensity in Open-Pit Mines Using Unmanned Aerial Vehicle and a Novel Intelligence System. Natural Resources Research, 29(2), tr. 771-790. doi: 10.1007/s11053-019-09573-7.

Bui, X. N., Lee, C., Nguyen, Q. L., Adeel, A., Cao, X. C., Nguyen, V. N., Le, V. C., Nguyen, H., Le, Q. T. và Duong, T. H., (2019). Use of Unmanned Aerial Vehicles for 3D topographic Mapping and Monitoring the Air Quality of Open-pit Mines. Inżynieria Mineralna, 21, tr. 222-238. doi: 10.29227/IM-2019-02-77.

Dieu, B. T., Long, N. Q., Bui, X.-N., Nguyen, V.-N., Van Pham, C., Van Le, C., Ngo, P.-T. T., Bui, D. T. và Kristoffersen, B., (2017). Lightweight Unmanned Aerial Vehicle and Structure-from-Motion Photogrammetry for Generating Digital Surface Model for Open-Pit Coal Mine Area and Its Accuracy Assessment. Paper presented at the International Conference on Geo-Spatial Technologies and Earth Resources, tr. 17-33.

Long, N. Q., Buczek, M. M., Szlapińska, S. A., Nam, B. X., Nghia, N. V. và Cuong, C. X., (2018). Accuracy assessment of mine walls’ surface models derived from terrestrial laser scanning. International Journal of Coal Science & Technology, 5(3), tr. 328-338. doi: 10.1007/s40789-018-0218-1.

Nghia, N. V., (2020). Building DEM for deep open-pit coal mines using DJI Inspire 2. Journal of Mining and Earth Sciences, 61(1), tr. 1-10.

Nguyen, Q. L., Bui, X. N., Cao, X. C. và Lе, V. C., (2019). An approach of mapping quarries in Vietnam using low-cost Unmmaned Aerial Vehicles. SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF MOUNTAIN TERRITORIES, 2(40), tr. 199-209. doi:10.21177/1998-4502-2019-11-2-199-210

Nguyen, Q. L, Cao, X. C, Le, V. C, Nguyen, N. B, Dang, T. A, Le, Q. T. và Bui, X.-N., (2020). 3D Spatial Interpolation Methods for Open-Pit Mining Air Quality with Data Acquired by Small UAV Based Monitoring System. Inżynieria Mineralna, 45(2), tr. 293-304.

Nguyen, Q. L, Nam, B. X., Cuong, C. X. và Canh, L. V., (2019). An approach of mapping quarries in Vietnam using low-cost Unmanned Aerial Vehicles. 11(2), tr. 199-210. doi: 10.21177/1998-4502-2019-11-2-199-210.

Nguyễn Viết Nghĩa và Võ Ngọc Dũng, (2016). Nghiên cứu khả năng ứng dụng trạm tham chiếu ảo VRS/CORS quan trắc quá trình dịch chuyển và biến dạng bãi thải. Tạp chí Công nghiệp mỏ. 2016(4), tr. 44-46.

Nguyen, V. N., Nguyen, Q. L., Nguyen, T. C. và Bui, X.-N., (2019). Applied Terrestrial Laser Scanning for coal mine high definition mapping. World of Mining - Surface and Underground, 71(4), tr. 237-242.

Van Le, C., Cao, C. X., Le, V. H. và Dinh, T., (2020). Volume computation of quarries in Vietnam based on Unmanned Aerial Vehicle (UAV) data. Journal of Mining and Earth Sciences, 61(1), tr. 21-30. doi: 10.29227/IM-2020-02-30.

Võ Chí Mỹ, Dudek R. và Stolarski W., (2014). Nghiên cứu khả năng ứng dụng máy bay không người lái trong công tác trắc địa mỏ và giám sát môi trường mỏ. Báo cáo Hội nghị khoa học kỹ thuật mỏ toàn quốc lần thứ 24, Vũng Tàu.

Võ Chí Mỹ và Phạm Hồng Tài, (2014). Nghiên cứu ứng dụng công nghệ GPS động xử lý sau (PPK) trong công tác đo vẽ mỏ lộ thiên khai thác xuống sâu. Đề tài NCKH cấp Bộ Công thương, Hà Nội.

Vũ Đình Thảo, (2010). Nghiên cứu ứng dụng công nghệ viễn thám trong việc giám sát môi trường sinh thái tại các khi vực khai thác mỏ lộ thiên. Báo cáo tổng kết đề tài KHKT, Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Vũ Quốc Lập, (2018). Nghiên cứu ứng dụng công nghệ quét laser mặt đất nâng cao chất lượng dữ liệu địa không gian nhằm tăng cường năng lực quản lý nhà nước trong hoạt động khoáng sản. Đề tài khoa học cấp Bộ Tài nguyên và Môi trường, mã số: 2015.07.10.

Vũ Thị Hằng, (2015). Nghiên cứu xác lập cơ sở khoa học tích hợp tư liệu địa tin học đánh giá môi trường chiến lược (ĐMC) phục vụ quy hoạch khai thác khoáng sản (ví dụ cho bể than Quảng Ninh). Luận án tiến sĩ, Trường Đại học Mỏ-Địa chất, Hà Nội.

Other articles