Effect of fly ash on the strength of cement paste at early age

 • Affiliations:

  1 Faculty of Civil Engineering, Hanoi University of Mining and Geology, Vietnam
  2 University of Transport and Communications, Hanoi, Vietnam
  3 Department of Technology of Binder and Concrete, National Research Moscow State Construction University, Russia

 • *Corresponding:
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Received: 16th-Oct-2020
 • Revised: 3rd-Nov-2020
 • Accepted: 31st-Dec-2020
 • Online: 31st-Dec-2020
Pages: 10 - 18
Views: 1848
Downloads: 659
Rating: 5.0, Total rating: 65
Yours rating

Abstract:

In Vietnam, thermal power plants produce millions of tons of fly ash per year and cause a lot of problems for the environment. The re-use of fly ash as mineral additives in the production of building materials such as cement, concrete etc is a comprehensive solution that brings high socio-economic efficiency. However, to achieve high efficiency, the technical specifications index of fly ash needs to be studied and evaluated in detail because the content of added fly ash is very important for producing and manufacturing processes. This paper aims to study the influence of Formosa fly ash on the mechanical properties at the early age of cement paste. The mechanical properties of the samples which contain alternatively 10÷30% of fly ash was measured at the early ages (1, 3, and 7 days) by experimental methods. In addition, the microstructure analysis and differential thermal analysis methods have been used to interpret the obtained results.

How to Cite
Nguyen, D.Trong, Tang, L.Van, Ngo, H.Xuan, Dang, P.Van, Ho, C.Anh and Vu, D.Kim 2020. Effect of fly ash on the strength of cement paste at early age (in Vietnamese). Journal of Mining and Earth Sciences. 61, 6 (Dec, 2020), 10-18. DOI:https://doi.org/10.46326/JMES.HTCS2020.02.
References

Nguyễn Trọng Dũng, (2014). Nghiên cứu ảnh hưởng của các phụ gia khoáng đến sự phát triển tính chất cơ học của hồ xi măng trong quá trình thủy hóa. Báo cáo đề tài cấp cơ sở T14-28, Trường Đại học Mỏ - Địa chất.

Tang Van Lam, Ngo Xuan Hung, Bulgakov B. I., Alexandrova O. V., Larsen O. A., Orekhova A. Y., (2018). Use of ash and slag waste as a supplementary cementing material. Scientific-Theoretical Journal “Bulletin of BSTU named after V.G. Shukhov" No.8. Https://doi.org/10.12737/article_5b6d58455b5832.12667511 (Tiếng Nga).

Tạ Ngọc Dũng, Nguyễn Văn Hoàn, Trần Tử Hùng, Nguyễn Thị Hoàn, (2013). Phụ gia siêu mịn cải thiện cường độ sớm của đá xi măng. Hội nghị Khoa học kỷ niệm 50 năm Viện KHCN Xây dựng, Tr. 95-99.

Lê Văn Quang, Nguyễn Chí Dũng, (2019). Xu hướng ứng dụng tro, xỉ nhiệt điện trong sản xuất vật liệu xây dựng. Báo cáo phân tích xu hướng công nghệ thuộc dự án cấp Nhà nước “Nghiên cứu hoàn thiện công nghệ sử dụng tro bay thay thế sét trong sản xuất clanhke xi măng”. 03/2019. TP.HCM. 63 tr.

Bùi Danh Đại, (2010). Phụ gia khoáng hoạt tính cao cho bê tông chất lượng cao. Trường Đại học Xây Dựng - Hà Nội. 70 tr.

Tang Van Lam, Nguyen Trong Chuc, Ngo Xuan Hung, Dang Van Phi, Bulgakov Boris Igorevich, Bazhenova S. I., (2018). Effect of natural pozzolan on strength and temperature distribution of heavyweight concrete at early ages’. MATEC Web of Conferences 193, 03024 (2018), https://doi.org/10.1051/matecconf/ 201819303024.

Vu Kim Dien, Tang Van Lam, Bazhenova S.I., Nguyen Duyen Phong, (2019). The possibility of using blast-furnace slag in the production of concrete and mortars in Vietnam. Bulletin of BSTU im. V. G. Shukhova. No.11.

Lam Van Tang, Boris Bulgakov, Sofia Bazhenova, Olga Aleksandrova, Anh Ngoc Pham, Tho Dinh Vu, (2018). Effect of Rice Husk Ash and Fly Ash on the workability of concrete mixture in the High-Rise Construction. E3S Web of Conferences 33, 02029,https://doi.org/10.1051/e3sconf/20183302029 

Hồ Văn Lưu, (2019). Nghiên cứu ảnh hưởng tỷ lệ nước trên xi măng và tro bay đến co ngót hóa học của vữa bê tông sớm tuổi. Luận văn thạc sĩ kỹ thuật xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp. Đại học bách khoa Đà Nẵng. 85 Tr.

Lê Văn Quang, Mai Ngọc Tâm, Phạm Đức Nhuận, Nguyễn Ngọc Nam, (2020). Nghiên cứu, sử dụng tro bay nhiệt điện chế tạo vật liệu và giải pháp thi công lớp phủ chống phát tán ô nhiễm và cứng hóa cho các bãi chứa chất thải rắn công nghiệp. Chuyên đề nghiên cứu thuộc dự án cấp Nhà nước “Nghiên cứu hoàn thiện công nghệ sử dụng tro bay thay thế sét trong sản xuất clanhke xi măng”. 08/2020. TP. HCM. 50 tr.

TCVN 2682:2009, (2009). Xi măng pooc lăng - Yêu cầu kỹ thuật. 6 tr.

GOST 31108-2016, (2016). Common cements. Specifications. 21 Pp.(Tiếng Nga).

ASTM C618-15, (2015). Standard Specification for Coal Fly Ash and Raw or Calcined Natural Pozzolan for Use in Concrete. 5 Pp.

TCVN 10302:2014, (2014). Phụ gia hoạt tính tro bay dùng cho bê tông, vữa xây và xi măng. 

GOST 25818-2017, (2017). Thermal plant fly-ashes for concretes. Specifications. (Tiếng Nga).

TCVN 7570:2006, (2006). Cốt liệu cho bê tông và vữa - yêu cầu kỹ thuật. 6 tr.

TCVN 4506:2012, (2012). Nước cho bê tông và vữa - yêu cầu kỹ thuật. 7 tr.

GOST 30744-2001, (2001). Methods of testing with using polyfraction standard sand. 33 Pp (Tiếng Nga).

TCVN 6882:2016, (2016). Phụ gia khoáng cho xi măng. 10 tr.

TCVN 6016-2011, (2011). Xi măng - phương pháp thử để xác định cường độ. 37 tr.

TCVN 6702:2013, (2013). Xử lý kết quả thử nghiệm để xác định sự phù hợp với yêu cầu kỹ thuật. 24 tr.