Geotechnical zoning in Hai Duong province for construction planning

 • Affiliations:

  1 DAVICO. JSC, Hai Duong, Vietnam
  2 Hanoi University of Mining and Geology, Hanoi, Vietnam

 • *Corresponding:
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Received: 10th-Jan-2023
 • Revised: 12th-Apr-2023
 • Accepted: 26th-Apr-2023
 • Online: 30th-Apr-2023
Pages: 38 - 49
Views: 1276
Downloads: 28
Rating: , Total rating: 0
Yours rating

Abstract:

Information on geology and engineering plays an important role in construction activities, forecasting adverse problems, and choosing the foundation solutions. The management and use of this information on the basis of zoning geological conditions will contribute to ensure the sustainability in economic exploitation of the territory in general and in construction development in particular. This paper presents the results of analysis, evaluation, and systematization of geological, tectonic, geomorphological, hydrogeological, and engineering geological data in Hai Duong province from the point of view of engineering geology. In particular, the geological conditions for construction are evaluated on the basis of classification of soil and rock of F.P Xavarenski and standard TCVN 9362-2012. Accordingly, soil and rock in the study area are divided into 5 groups: hard rock (I), semi-hard rock (II), cohesiveless soil (III), cohesive soil (IV) and soft soil (V) and then they are classified according to construction properties. Applying the partitioning method of I.V. Popov, the geotechnical conditions of the study area are divided into 3 zones: I, II, III and 3 sub-zones (III.a, III.b, III.c). On that basis, engineering geology problems in each zone and sub-zone are analyzed and evaluated as the basis for planning, serving for digitization and integration relating to digitized maps.

How to Cite
Do, T.Hong and Nguyen, P.Van 2023. Geotechnical zoning in Hai Duong province for construction planning (in Vietnamese). Journal of Mining and Earth Sciences. 64, 2 (Apr, 2023), 38-49. DOI:https://doi.org/10.46326/JMES.2023.64(2).04.
References

Kolat, Ç., Doyuran, V., Ayday, C., and Süzen, M. L. (2006). Preparation of a geotechnical microzonation model using geographical information systems based on multicriteria decision analysis. Engineering geology87(3-4), 241-255.

Phạm Văn Hoàn, (2008). Chuyên khảo địa chất và tài nguyên khoáng sản tỉnh Hải Dương. Báo cáo tổng kết đề tài mã số KY.06-07.ĐC, Hội địa chất – Sở KHandCN tỉnh Hải Dương.

Phạm Văn Hoàn, (2008). Bản đồ địa chất – khoáng sản tỉnh Hải Dương, tỷ lệ 1/100.000. Xưởng in báo Hải Dương.

Phạm Văn Hoàn, (2008). Bản đồ địa mạo – Tân kiến tạo tỉnh Hải Dương, tỷ lệ 1/100.000. Xưởng in báo Hải Dương.

Phạm Văn Hoàn, (2008). Bản đồ Đệ Tứ sơ lược tỉnh Hải Dương, tỷ lệ 1/100.000. Xưởng in báo Hải Dương.

Phạm Văn Hoàn, (2008). Bản đồ định hướng khai thác và sử dụng đất tỉnh Hải Dương, tỷ lệ 1/100.000. Xưởng in báo Hải Dương.

Lomtadze, V. D, (1978). Địa chất công trình - Thạch luận công trình.Nhà xuất bản Đại học và THCN, Hà Nội.

Lomtadze, V. D, (1983). Địa chất công trình chuyên môn.Nhà xuất bản Đại học và Trung học chuyên nghiệp. Hà Nội.

Liên đoàn địa chất công trình – địa chất thủy văn miền Bắc, (1999).Đề án điều tra địa chất đô thị thành phố Hải Dương.

Nguyễn Thị Thanh Nhàn, T. T. N. Quỳnh, and D. V. Nhiều, (2018). Phân chia các kiểu cấu trúc nền công trình phục vụ quy hoạch và phát triển bền vững Thành phố Huế đến năm 2030. Tạp chí Khoa học Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh-kỹ thuật và công nghệ13(1), 181-196.

Lê Hồng Quân, (2008). Phân chia các kiểu cấu trúc nền khu vực thành phố Hải Dương và kiến nghị các giải pháp nền móng thích hợp cho các công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp. Luận văn thạc sỹ, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Hà Nội.

Tô Xuân Vu, (2015). Nghiên cứu điều kiện địa chất công trình các khu vực phát triển kinh tế vùng ven biển Bắc Bộ và đánh giá ảnh hưởng của biến đổi khí hậu và nước biển dâng. Đề tài KHCN cấp Bộ, mã số CTB 2012-02-02.

Tô Xuân Vu, (2015). Thành lập bản đồ phân vùng cấu trúc nền tỷ lệ 1:50.000 (1:25.000) các khu vực phát triển kinh tế ven biển Quảng Ninh, Hải Phòng. Tạp chí KH KT Mỏ - Địa chất, số 50, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Hà Nội.

TCVN 9362-2012, (2012). Tiêu chuẩn thiết kế nền nhà và công trình. Tiêu chuẩn Quốc gia, Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng - Bộ Xây dựng.

UBND tỉnh Hải Dương, (2017). Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Hải Dương đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

UBND tỉnh Hải Dương, (2018). Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương đến năm 2035.

UBND tỉnh Hải Dương. (2017). Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thị trấn Nam Sách, huyện Nam Sách giai đoạn 2015-2025, định hướng phát triển đến năm 2030.

UBND tỉnh Hải Dương. (2022). Đồ án Điều chỉnh Quy hoạch xây dựng vùng huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

UBND tỉnh Hải Dương, (2022). Đồ án điều chỉnh quy hoạch xây dựng vùng huyện Thanh Miện đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

UBND tỉnh Hải Dương, (2018). Đồ án điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng mở rộng thị trấn Ninh Giang, huyện Ninh Giang đến năm 2020, định hướng phát triển đến năm 2030.

Other articles