Xác định giá trị hàm truyền điều biến (MTF) phục vụ đánh giá chất lượng ảnh vệ tinh VNREDSat-1, sử dụng bãi thử cố định

  • Nguyễn Minh Ngọc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Hà Nội, Việt Nam
  • Trần Vân Anh Trường đại học Mỏ - Địa chất, Hà Nội, Việt Nam
  • Nghiêm Văn Tuấn Cục Viễn thám quốc gia, Hà Nội, Việt Nam
  • Chu Xuân Huy Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Hà Nội, Việt Nam
  • Đỗ Thị Phương Thảo Trường đại học Mỏ - Địa chất, Hà Nội, Việt Nam
Từ khóa: Bãi thử, Chất lượng ảnh, MTF, VNREDSat-1

Tóm tắt

MTF là yếu tố để đánh giá chất lượng ảnh liên quan đến độ tương phản và sắc nét của thiết bị chụp ảnh, do đó liên quan trực tiếp đến độ phân giải không gian. Do vậy, việc đảm bảo chất lượng ảnh là một công tác quan trọng, đặc biệt là đối với các vệ tinh nhỏ có độ phân giải không gian cao. Nghiên cứu này sử dụng phương pháp cạnh nghiêng đối với bãi thử nhân tạo cố định và dữ liệu ảnh VNREDSat-1 có độ phân giải không gian kênh toàn sắc là 2,5 m để thực hiện ước tính giá trị MTF. Giá trị MTF trong suốt 5 năm hoạt động trung bình khoảng 0,2 so với giá trị giới hạn là 0,08 (đối với bãi thử tại Salon de Provence, Pháp, giá trị MTF dao động từ 0,16÷0,27 theo hướng vuông góc với hướng bay của vệ tinh và 0,16÷0,25 theo dọc hướng bay; và tại bãi thử Buôn Ma Thuột lần lượt là 0,16÷0,23 và 0,20÷0,24; độ phản xạ của hai bãi thử này là tương đương nhau)đã chứng minh rằng chất lượng ảnh được đảm bảo trong suốt tuổi thọ thiết kế của vệ tinh; hơn thế nữa, chúng còn là cơ sở để Việt Nam hoàn thiện các quy định về kiểm định và hiệu chỉnh hệ thống vệ tinh quang học trong tương lai khi đã có riêng một bãi thử.

Tài liệu tham khảo

Francoise Viallefont-Robinet, Dominique Léger, (2010). Improvement of the edge method for on-orbit MTF measurement. Optics Express Vol.18, No.4, 3531-3545.

Glen D. Boreman, (2001). Modulation Transfer Function in Optical and Electro-Optical Systems. Published by SPIE-The International Society for Optical Engineering. USA, 123 pages.

https://directory.eoportal.org/web/eoportal/satellite-missions/v-w-x-y-z/vnredsat-1.

Léger, D., Viallefont, F., Déliot, P., Valorge, C., (2004). On-orbit MTF assessment of satellite cameras, In Stanley A.Morain & Amelia M. Budge (Editors) ISPRS Book Series-Volume 2. Proceedings of the International Workshop on Radiometric and Geometric Calibraiton. Post-lauch Calibration of Satellite Sensors, 2-5 December 2003, Gulfport, Mississippi, USA, 67-77.

Nghiêm Văn Tuấn, (2017). Nghiên cứu phương pháp kiểm định và hiệu chỉnh chất lượng ảnh viễn thám quang học của Việt Nam. Đề tài cấp bộ Tài nguyên và Môi trường, thuộc chương trình Khoa học và Công nghệ cấp Bộ, mã số TNMT2016.08.02.

Philippe Blanc, Lucien Wald, (2009). A review of earth-viewing methods for in-flight assessement of modulation transfer function and noise of optical spaceborne sensors. Working paper. HAL archives-ouvertes.

Phát hành ngày
2021-02-28
Chuyên mục
Bài báo